İyileştiren Sanat

Sanat ve bilimin temel mantık farkları olsa da iki alanın buluşması aklın ve ilhamın, düşünce ile yaratıcılığın, esin ve mantığın buluşması gibi psikiyatri ve sanatın buluşması da iyileşme için yeni kapılar açtığı bir gerçektir. 

İnsanı ‘iyileşme’ denilen sübjektif amaca ulaştırmak için sanatın bir araç olarak kullanılması zorunlu hale gelmektedir. İyileşme kavramının ağrıların dinmesi, hastalık belirtilerinin hafiflemesinden öte çok boyutlu olduğu gerçeğini hesaba katarak eski halden daha iyi bir duruma ulaşmak olarak anlayabiliriz.

Aslında sanatı tüm toplum için koruyucu bir ruh sağlığı hizmeti gibi bilimsel bir zeminde nasıl değerlendirebiliriz, işte bizim çabamız bu. Zira insan ruhunda, zihninde, beyninde, nörobiyolojisinde -adına her derseniz deyin- ‘ruhsal aygıtında’ mevcut tanıların ve tedavilerin ulaşamadığı sonsuz bir uzay var. Şu şeklinde bir modelleme yanlış olmaz sanırım: Bilinçdışı uzayının, ego adlı kütleleri ve bu kütlelerinin de çekim yasaları var. Bu itme ve çekmeler ‘anlam’ ışığının hareketlerine tesir ederek sanat adlı forma büründürüyor diyebiliriz. Evrendeki görecelilik kuramı gibi zihin de zamanı bükerek kendi göreceliliğini oluşturuyor sanki. Ruh uzayının kara delikleri, titreşimleri, sesleri ve ışığını anlamak için bu metinde olduğu gibi sembolizme yani sanata ihtiyacımız kaçınılmazdır.

Şimdi İyileştiren Sanat kavramını ete kemiğe büründürmek için bir web sitesi olarak bu yolculuğa başlıyoruz…

Vedat Bilgiç

Psikiyatrist & Psikoterapist

İyileştiren Sanat Web Sitesi Yönetici Editör

Hilal Özdemir Bulat

Uzman Psikolog, Çift & Aile Terapisti

İyileştiren Sanat Web Sitesi Genel Yayın Yönetmeni